Anmelden
Wake up every day knowing what your big picture is and what you are aiming for
 Wake up every day knowing what your big picture is and what you are aiming for
Schneller entwickeln mit More Tennis

    Nutzung
679
   Benutzer
133
  Clubs
78180
  Aktivitäten

    kürzliche Aktivitäten
Olivia Pezo  
Fair Play TK
2017-09-26, Tennistraining

Ida Ferding  
Västerås-Fridnäs TK
2017-09-26, Tennistraining

Ida Ferding  
Västerås-Fridnäs TK
2017-09-25, Fitnesstraining

Ida Ferding  
Västerås-Fridnäs TK
2017-09-25, Tennistraining

Ida Ferding  
Västerås-Fridnäs TK
2017-09-25, Tennistraining

    Sagt om More Tennis
Johnny Lindahl Richtmann
Ansvarig vid Tennisgymnasiet med NIU-inriktning i Umeå

Träningsdagboken är för oss på tennisgymnasiet i Umeå ett viktigt verktyg för att optimera spelarutveckling. Träningsdagboken inrymmer de tre viktiga faserna; planering, genomförande och utvärdering. Att vara utan denna dokumentation är inget alternativ, det vore helt enkelt som att orientera utan karta och kompass! Svårigheten har emellertid varit att denna process genererat flera olika dokument och som en följd av detta en brist på kontinuerlig översikt. Detta fram till dess att jag som ledare avslutat terminen med en tidskrävande utvärdering och sammanställning. Mot bakgrund av ovanstående blev det en självklarhet för mig att nu se om More Tennis träningsdagbok kan utgöra den plattform som dels underlättar dokumentationsprocessen för mina elever och dels möjliggör formativ bedömning på ett helt annat sätt än tidigare. Nyfikenheten är stor, motivationen är ännu större, nu kör vi!

    More Tennis produkter

  Entwicklungsplan

Der Entwicklungsplan ist die perfekte Unterstützung, um die Ziele, Prioritäten und die Planung in regelmäßigen Gesprächen zwischen Trainer und Spieler zu dokumentieren. In regelmäßigen Abständen wird die Entwicklung der Spieler ausgewertet und neue Ziele bzw. Pläne für die kommende Zeit erstellt.

  Trainingstagebuch

Das Trainingstagebuch gibt ein klares und detailliertes Bild über Ihre Aktivitäten. Dadurch haben Sie den Vorteil professioneller zu arbeiten. Der Trainer erhält einen gründlichen Einblick in die Arbeit des Spielers und kann dies für die Auswertung und Weiterentwicklung verwenden.

Testa träningsdagboken 

  Matchtracker

Der Matchtracker bietet Ihnen Statistiken wie zum Beispiel serve %, winners, unforced errors, aggressive margin usw. Das Match – die Statistik ist einfach mit Mehr Tennis – und dessen Matchanalyse kann mit dem Trainingstagebuch eines Spielers verbunden werden und dies sollte im Laufe der Zeit dabei helfen, den Spieler passend zu entwickeln.

    More Tennis Facebook